ПОРТФОЛИОjij

news1

1111

111

news1

q

q

news1

q

AZFEN B.M. İş No.:              AZF-098

Yer:                                         Gürcüstan

Sifarişçi:                                  BP Exploration (Caspian Sea) Limited

Podratçı:                                 TEKFEN-AZFEN   

Başlanma tarixi:                    19.03.2018

Bitmə tarixi:                           Davam edir

AGT Regionu üçün təmin ediləcək xidmətlər aşağıdakıları əhatə edir:

MÜLKİ TİKİNTİ İŞLƏRİ

Ümumi tikinti və quraşdırma işləri həcmi aşağıdakıları əhatə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

Yığma beton

Payaların vurulması

Hasarlama

Lyuklar

Tutumlar/örtülmüş çənlər

Kanalizasiya kanalının vı su kəməri şəbəkəsinin yenilənməsi və yardımçı işlər

Boru xətti sistemi (yerüstü, xəndəklərdə)

Yollar və yol örtükləri

Torpaq işləri

Mühəndis-geoloji araşdırma

İnşaat işləi

Boya işi

Hidroizolyasiya işləri

Yoxlama və test

Tikintiyə yararlılıq yoxlamalarında iştirak

Risklərin nəzərdən keçirilməsi üzrə toplantılarda iştirak və risk qiymətləndirmələrinin hazırlanması

İcra çeryojlarının və materialların təchizinin təqibi sxemlərinin, qaynaq işləri üzrə qeydlərin/NDE (Qeyri Dağıdıcı Yoxlama) sxemlərinin hazırlanması və sertifikatların verilməsi paketlərinin tərtibi və təqdimi

EMALAT

Emalat işləri həcminə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

 

Texnoloji proses

Boruların yoxlanması və keyfiyyəti

Boruların təmizlənməsi

Boruların emalatı

Metal konstruksiyaların emalatı

Tutumların/çənlərin hazırlanması

Yoxlama və test

Tikintiyə yararlılıq yoxlamalarında iştirak

Risklərin nəzərdən keçirilməsi üzrə toplantılarda iştirak və risk qiymətləndirmələrinin hazırlanması

İcra çeryojlarının və materialların təchizinin təqibi sxemlərinin, qaynaq işləri üzrə qeydlərin/NDE (Qeyri Dağıdıcı Yoxlama) sxemlərinin hazırlanması və sertifikatların verilməsi paketlərinin tərtibi və təqdimi

 

KONSTRUKSİYALAR

Konstruksiyalarin quraşdırılmasına aid iş həcminə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

 

Konstruksiyaların emalatı

Konstruksiyaların quraşdırılması

Yoxlama və test

Tikintiyə yararlılıq yoxlamalarında iştirak

Risklərin nəzərdən keçirilməsi üzrə toplantılarda iştirak və risk qiymətləndirmələrinin hazırlanması

İcra çeryojlarının və materialların təchizinin təqibi sxemlərinin, qaynaq işləri üzrə qeydlərin/NDE (Qeyri Dağıdıcı Yoxlama) sxemlərinin hazırlanması və sertifikatların verilməsi paketlərinin tərtibi və təqdimi

 

ELEKTRİK VƏ NƏZARƏT-ÖLÇÜ CİHAZLARI (ICE)

Elektrik və nəzarət-ölçü cihazlarının quraşdırılması (ICE) iş həcmi aşağıdakıları əhatə edir və bununla bitmir:

 

Kabelin dartılması və çəkilməsi

Kabel ucluqlarının bağlanması

Kabellərin və kabel ucluqlarının testi

Kabel qutuları və kabel dayağı

Birləşdirici qutular və paylaşdırıcı qutular

Torpaqlama və ildırımdn qorunma

Kabel keçidləri

LV / HV (Aşağı Gərginlikli/Yüksək Gərginlikli) avadanlıqların quraşdırılması

Nəzarət-ölçü cihazları

Telekomunikasiya vasitələri

Asqılar, kronşteynlər və diayaqlar

Yanğın və qaz aşkaretmə sistemi

Nəzarət-ölçü cihazları klapanları və manifoldları

İdarəetmə panelində modifikasiyalar

Hidrosistem

Yoxlama və test

Tikintiyə yararlılıq yoxlamalarında iştirak

Risklərin nəzərdən keçirilməsi üzrə toplantılarda iştirak və risk qiymətləndirmələrinin hazırlanması

İcra çeryojlarının və materialların təchizinin təqibi sxemlərinin, qaynaq işləri üzrə qeydlərin/NDE (Qeyri Dağıdıcı Yoxlama) sxemlərinin hazırlanması və sertifikatların verilməsi paketlərinin tərtibi və təqdimi

Xidmətlər SİFARİŞÇİNİN aşağıdakı mövcud əməliyyat obyektlərində təmin ediləcək:

Qurudakı Obyektlər:

 

  • Griqoleti dəniz bazası, Gürcüstanda, Potidə yerləşir

 

İxrac boru kəmərləri və əlaqədar obyektlər (Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə)

 

  • WREP/Qərb İxrac Marşrutu Boru Kəməri (Neft Boru Kəməri) -  Azərbaycanda və Gürcüstanda, eləcə də, əlaqədar obyektlər
  • BTC/Bakı-Tbilisi-Ceyhan (Neft Boru Kəməri) - Azərbaycanda, Gürcüstanda və Türkiyədə, eləcə də, əlaqədar obyektlər
  • SCP/Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Qaz Boru Kəməri) - Azərbaycanda və Gürcüstanda, eləcə də, əlaqədar obyektlər
  • Supsa neft Terminalı, o cümlədən WREP üzrə SPM - Gürcüstanda
  • Bütün yuxarıda sadalanan quru və dəniz obyektlərinə və  SİFARİŞÇİ tərəfindən AGTR regionunda  sadalanmamış və ya göstərilməmiş digər obyektlərə dəstək

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

q

q

news1

111

1111

news1

111

111

news1

q

q