Code of Conduct

  • 1- Bu Bildirişdən Biznes Etikası Məcəlləsində müəyyən edilmiş bütün digər vasitələr tətbiq olunub tükəndiyi halda istifadə olunmalıdır.
  • 2- Bildirişdən vicdanla, ədalətlə və xoş niyyətlə istifadə olunmalıdır.
  • 3- Bildirişin mövzusu, səmərəli araşdırma aparılmasını təmin etmək üçün, təfərrüatlı şəkildə təqdim edilməlidir.
  • 4- Kimliyinizin gizli saxlanmasını istəyirsinizsə, poçt göndərişi səhifəsindəki “Adınız” bölməsini boş saxlamanızı xahiş edirik.
  • 5- AZFEN Birgə Müəssisəsi, yuxarıda sadalanmış qaydada təqdim edəcəyiniz bu Bildirişin hər hansı bir şəkildə sizin əleyhinizə istifadə olunmayacağını və ya sizə zərər yetirməyəcəyini öhdəsinə götürür.

Bildiriş Forması

* Kimliyinizin gizli saxlanmasını istyəyirsinizsə, ad qrafasınıdoldurmayın