DÜNYA STANDARTLARINA CAVAB VERƏN AZFEN BİRGƏ MÜƏSSİSƏSİ

AZFEN B.M. 1996-cı ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (60% sahiblik hüququ ilə) və TEKFEN İnşaat və Təsisat A.Ş. (40% sahiblik hüququ ilə) tərəfindən təsis edilmişdir.

Məqsədimiz neft şirkətləri üçün yüksək səviyyəli tikinti və mühəndislik işlərini həyata keçirməkdən ibarətdir. Təcrübə və müasir texnologiyaların tətbiqi bizə Xəzər regionunda neft şirkətlərinə misilsiz xidmət göstərmək imkanı vermişdir. Biz irihəcmli neft layihələri üçün boru kəmərlərinin, platformaların və terminalların tikintisini həyata keçirmişik. Bacarıq və təcrübəmizlə yanaşı, sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinə böyük əhəmiyyət veririk.

Hal-hazırda AZFEN fəaliyyətini dünya miqyasında genişləndirməyə çalışır.

 

img

LAYİHƏLƏR

2019-cu ildə həyata keçiriləcək Layihə
AGT (Azərbycan Gürcüstan Türkiyə) Regionu üçün Emalat və Tikinti Xidmətlərinin Təmini Azərbaycanda emalat, quraşdırma, tikinti, nəzarət-ölçü cihazlarının və elektrik avadanlıqlarının təmiri xidmətlərinin təmini
Şahdəniz Mərhələ 2 Quruda Terminal Qurğularının Sazlama və İşə Salma İşlərinə Dəstək
Heydər Əliyev adına Neftayırma Zavodunun Rekonstruksiyasi və Modernizasiyası (Call-off #1: Bitumun Oksidləşdirilməsi Qurğusunun Tikinti İşləri Layihəsi)

SİFARİŞÇİLƏR

client

British Petroleum (BP)

<p>BP Səngə&ccedil;al Terminalının Genişləndirilməsi Proqramının operatorudur. AZFEN və TEKFEN bu layihə &uuml;&ccedil;&uuml;n tikinti işlərini yerinə yetirmişdir. BP və AZFEN arasındakı qarşılıqlı h&ouml;rmət və etibar sayəsində layihə uğurla başa &ccedil;atmışdır. AZFEN AMEC və TEKFENlə birlikdə Kompressiya və Suvurma Platforması, Texnoloji Avadanlıqlar, Kompressiya, Suvurma və Məişət Avadanıqları Platforması kimi digər irihəcmli layihələrdə də iştirak etmişdir.</p>
DAHA ÇOX
client

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ)

<p>ABƏŞ bizim ilk sifariş&ccedil;imiz olub. 1996-cı ildə onlarla ilk m&uuml;qavilənin imzalandığı g&uuml;ndən bəri bir sıra uğurlu layihələri həyata ke&ccedil;irmişik. Bu layihələrə Yataqların Tammiqyaslı İşlənməsi Layihəsi, Səngə&ccedil;al Terminalının Genişləndirilməsi Proqramı və İlkin Neft Layihəsi, CWP (Kompressiya və Suvurma Platforması) &Uuml;st Tikililərinin Emalatı, PCWU (Texnoloji Proseslər, Kompressiya, Suvurma və Məişət Avadanlıqları) Platforması Layihəsi/A&Ccedil;G FFD-C-1006 Faza 3, COP-WC (&Ccedil;ıraq Neft Layihəsi - Qərbi &Ccedil;ıraq Platformasının &Uuml;st Tikililəri, Qazma Qurğularının Emalatı və Yaşayış Bloklarının İnteqrasiyası) layihəsi daxildir.</p>
DAHA ÇOX
client

SOCAR (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti)

<p>&#39;&#39;Şahdəniz&#39;&#39; qazının &ouml;lkə ərazisində nəqli &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulmuş Səngə&ccedil;al-Qazıməmməd 1220 mm diametrli 48&rdquo; qaz kəmərinin tikintisi 1 Noyabr 2006-cı il tarixində başlamışdır. Qaz kəmərinin marşrutu &ccedil;ətin ke&ccedil;ilən ərazilərdən ke&ccedil;məklə yanaşı, 3 m&uuml;h&uuml;m boru xətti ilə - BTC (Bakı-Tbilisi-Ceyhan), Bakı-Ərzurum qaz kəməri və Qərb Neft İxracı Kəməri ilə kəsişir. Tikintinin sifariş&ccedil;isi SOCAR-ın Qaz əməliyyatları idarəsi olmuşdur. Azfen B.M. bu işləri uğurla həyata ke&ccedil;irmiş və kəmər 15 Iyun 2007-ci il tarixində b&uuml;t&ouml;vl&uuml;kdə istismara verilmişdir. 2017-ci ilin aprelində Azfen B.M. Podrat&ccedil;ı qismində Heydər Əliyev adına Neftayırma Zavodunun Rekonstruksiyası və Modernizasiyası layihəsinin icrasına başlamış və layihə 2018-ci ilin iyununda uğurla başa &ccedil;atdırılmışdır.</p>
DAHA ÇOX
client

WorleyParsons

<p>2017--ci lin aprelində Azfen B.M. sifariş&ccedil;isi WorleyParsons olan SD1 Genişləndirmə və &Ouml;t&uuml;r&uuml;c&uuml; Xəttin &ccedil;əkilişi layihəsinin icrası mərhələsi ərzində DBXO (Genişləndirmə və &Ouml;t&uuml;r&uuml;c&uuml; Xəttin &ccedil;əkilişi) &uuml;&ccedil;&uuml;n Quruda/Dənizdə Bərpa Olunan M&ouml;vcud Obyektə aid &ouml;l&ccedil;&uuml;lərin yoxlanması, emalat və quraşdırma xidmətlərinin təmini layihəsinin icrasına başlamışdır. Layihənin iş həcmi SD1 və SD2 arasında yeni 18&quot; qaz və 6&quot; kondensat &ouml;t&uuml;r&uuml;c&uuml; xəttinin &ccedil;əkilişini əhatə etmiş, layihə uğurla başa &ccedil;atmışdır.</p>
DAHA ÇOX