AZ | EN | RU

AZFEN B.M. HAQQINDAAZFEN B.M. 1996-cı ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (60% sahiblik hüququ ilə) və TEKFEN İnşaat və Təsisat A.Ş. (40% sahiblik hüququ ilə) tərəfindən təsis edilmişdir.

Məqsədimiz neft şirkətləri üçün yüksək səviyyəli tikinti və mühəndislik işlərini həyata keçirməkdən ibarətdir. Təcrübə və müasir texnologiyaların tətbiqi bizə Xəzər regionunda neft şirkətlərinə misilsiz xidmət göstərmək imkanı vermişdir. Biz irihəcmli neft layihələri üçün boru kəmərlərinin, platformaların və terminalların tikintisini həyata keçirmişik. Bacarıq və təcrübəmizlə yanaşı, sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinə böyük əhəmiyyət veririk.

Hal-hazırda AZFEN fəaliyyətini dünya miqyasında genişləndirməyə çalışır.

YENİLİKLƏR"Qərbi Çıraq Layihəsində SƏTƏM üzrə yüksək nailiyyət"

Əsas tikinti işlərinin başlandığı 1 İyul 2010-cu il tarixindən bu günə kimi Layihə 1 000 000 adam-saat qəzasız iş saatı nailiyyətini əldə etmişdir. Tikinti sahəsində çalışan 1700 nəfər işçinin bu cür nailiyyət əldə etməsi həm AMEC-TEKFEN-AZFEN Konsorsiumunun rəhbərliyi, həm layihə rəhbərliyi həm də sifarişçi olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən təqdir edilən nailiyyət kimi qeyd edilmiş, bu münasibətlə bütün işçilərlə görüş keçirilmişdir.


16.01.2011

"Qərbi Çıraq" layihəsi başlamışdır

AMEC-TEKFEN-AZFEN Konsorsiumu AZFEN Bayıl istehsalat sahəsində "Qərbi Çıraq" qazma və neft hasilatı platformasının üst tikililərinin və qazma modulunun tikintisi və yaşayış bloklarının inteqrasiyası layihəsinə başlamışdır.

Layihə 2013-ün Mart ayına kimi davam edəcək.

27.09.2010

MÜKAFAT VƏ SERTİFİKATLAR  • ACG layihəsi Səngəçal Terminalı Genişləndirilməsi Proqramında 30 000 000 adamsaat qəzasız iş nailiyyəti. İyun 2008
  • PCWU Layihəsinin təhlükəsiz və yüksək səviyyədə tamamlanması və Layihənin 816 günü ərzində işdə qəzaya yol vermədən 7, 912 476 adamsaat nailiyyəti münasibətilə BP Mükafatı; Sentyabr 2007
  • Qərb Marşrutu Layihəsi, layihənin 3 000 000 adam saat işdən bircə gün yayınmaya yol vermədən həyata keçirilməsinə görə mükafat.
  • 2000-ci ildə STƏMM üzrə yüksək göstəricilərə nail olunduğu üçün BP Prezidenti tərəfindən təqdim edilmiş mükafat.
  • STƏMM üzrə yüksək nailiyyətə görə ATA (AZFEN-TEKFEN-AMEC) İstehsalat Sahəsindəki Təslimetmə İşçi Qrupuna BP Prezidentinin təqdim etdiyi mükafat.
  • Çıraq 1 Suvurma Layihəsinin təhlükəsiz tamamlanmasına görə BP Prezidentinin STƏMM üzrə mükafatı.
  • İşdə qəzaya yol vermədən 10 000 000 adam saatını üstələməsi münasibətilə Tekfen-Azfen Alyansına BP Prezidentinin STƏMM sahəsindəki yüksək nailiyətə görə təqdim etdiyi.
  • Səngəçal Terminalının Genişləndirilməsi Proqramı, işdə qəzaya yol vermədən 25 000 000 adam saatına nail olunması.
  • Qeydiyyat sertifikatı; Moody Int. ISO 9001:2008. başa çatma tarixi 13 May 2012.